Havgula er lagsbladet til IL Gular og har følgt laget heilt frå oppstarten i 1946. Dei siste åra har bladet kome ut med eitt nummer i året, rett før jul. Her finn du dei siste årgangane:

Havgula 2016

Havgula 2015

Havgula 2014

Havgula 2013