Årsmøtet 14. mars 2019 valde følgjande tillitsvalde:

Styret 2019

Leiar: Marian Kjellevold
Kartansvarleg: Svein Linga
Arrangementsansvarleg: Tore Juvik
Kasserar: Arne Johannesen
Rekrutteringsansvarleg: Vibeke Øye

Valkomite: Bård Hekland og Hege Fjellbirkeland