O-gruppa har ein god del kart, der hovudtyngda ligg i bergensområdet og Voss-Myrkdalen. Dei fleste av karta finst i digitalt format. Oversikt over karta blir lagt ut på denne sida.

Kontakt Svein Linga, sveinlinga@yahoo.no, for kartkjøp.