Årsmøte 13. mars

Årsmøtet i o-gruppa finn stad på Gularkontoret i Fensal, Kong Oscars gate 15, tirsdag 13. mars kl. 19.00.

Dagsorden: 
 
Sak 1: Konstituering
Val av møteleiar, referent og tellekorps.
Sak 2: Godkjenning av innkallinga
Sak 3: Godkjenning av dagsorden
Sak 4: Årsrapport og rekneskap for 2017
Sak 5: Planar og budsjett for 2018
Sak 6: Innmelde saker
– Ingen.
Sak 7: Val.
Leiar, styremedlemmer, varamedlemmer, revisorar og valkomite
Enkel bevertning. Vel møtt!