Årsmøte i hovudlaget 3. april

Det blir årsmøte i hovudlaget i Idrottslaget Gular måndag 3. april kl. 20.00 på Gular-kontoret, Kong Oscarsgate 15. Alle medlemer har tale- og stemmerett. Saksdokumenta kan du få tilsendt ved å vende deg til leiar i hovudlaget.