Årsfest 26. november

Laurdag 26. november kl. 19.0o er det tid for årsfest. Og ikkje ein heilt vanleg fest heller – det er 70 års jubileumsfest for Idrottslaget. Staden er Tranehuset, og du melder deg på ved å betale 250 kroner til konto 3624.53.52314.

Hugs å merke innbetalinga med namnet på den som skal delta.

Jo fleire o-løparar på festen, desto kjekkare blir det!

Sjå vedlagte invitasjon for meir informasjon.