Årsmøtet i hovudlaget utsett til 21. april

Årsmøtet i hovudlaget i Gular er utsett. Nytt tidspunkt er torsdag 21. april kl. 19.00 i Fensal.

Alle medlemer har møte- og stemmerett.