Årsmøte i hovedlaget 7. april

Årsmøte i Idrottslaget Gular avholdes torsdag 7. april kl 19:00 på lagskontoret i Fensal.

Ordinære årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til Hovedstyret v/leder innen 25.mars. Leder kan kontaktes på e-post eirikmyrmel@hotmail.com eller mobil 481 22 980.

Saksliste og øvrige saksdokumenter sendes på forespørsel.

Alle medlemer har møte- og stemmerett.

Vel møtt!

Styret i Hovedlaget