Gular har fått trener!

RosRoss2s Juvik er engasjert som klubbens trener med spesielt ansvar for rekrutter og ungdomsgruppen. Ross kjenner vi godt gjennom mange år i Gular. Ross har de senere årene vært trener for yngre innen fotball, og vi er glad for at han nå ønsker å utvikle sin kompetanse videre innen orienteringen. Ulike trener kurs og annen opplæring vil inngå i denne kompetanseutviklingen.

Ross sin hovedoppgave vil i første omgang være tirsdagstreningene som starter opp 13. oktober på Ortun ungdomsskole i Fyllingsdalen uken etter høstferien. Etterhvert vil han også ta ansvar for andre oppgaver. Mer informasjon omkring treningene og andre aktiviteter vil komme snarlig.

Vi er veldig glad for at Ross ønsket å bli vår klubbtrener og ser frem til samarbeidet. Lykke til Ross!