Pokalkamp 18. august

Gular arrangerer pokalkamp på Knappenfjellet 18. august. Samlingsplass er i sørenden av Knappentjernet, inst i Knappenvegen. Start 17.30 til 18.30, påmelding innan måndag kveld kl. 22.00. Invitasjonen ligg her.