Årsmøte i Hovedlaget

Årsmøtet til Hovedlaget vil bli avholdt torsdag 26. mars

Normalt sett skal innkomne forslag være sendt til styret 14 dager før møtet. Om du har noen innspill sendes dette til Eirik Myrmel.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Gjennomgang av årsmelding og regnskap for 2014 og budsjett for 2015
a. Orientering
b. Friidrett
c. Hovedlaget
4. Medlemskap og kontingent
5. Honorar til revisor og leder
6. Visjon for IL Gular og strategiplan for Hovedlaget
7. Innkomne forslag
8. Valg
9. Eventuelt