Pause i fredagstreningane

Gular-løparane er glade i å gå på ski i helgene. Me tek difor ein pause i fredags-treningane på Storetveit. Dei som ønskjer o-teknisk trening har eit flott tilbod med Urb-O i Sandviken (neste tysdag 3. februar), laurdagstreningar og nattcup.