Finn treningar i Eventor

Loggar du inn i Eventor, er standard at treningsløpa ikkje kjem opp. Vel i så fall Kategori-«Vis treninger». Eller logg inn via orienteringskrinsen si terminliste.