Rikhaldig kursmeny

O-krinsen byd inn til ei rekkje spennande og nyttige kurs i tida som kjem. 15. februar er det seminar om turorientering og løypelegging. 21. februar blir det kurs i kartteikning med OCAD. Me håpar på Gular-deltaking her. Sjå http://www.orientering.no/krets/hordaland/Nyhetsarkiv/Sider/Februarkurs2015.aspx