Har du lyst til å prøve orientering? Nybyrjartrening tilpassa aldersgruppa 8 til 13 år startar frå Ortun skole torsdag 25. april. Sjå plakaten for