Årsmøtet i o-gruppa finn stad på Gularkontoret i Fensal, Kong Oscars gate 15, tirsdag 13. mars kl. 19.00. Dagsorden:    Sak 1: Konstituering Val