Gular gjennomførte en artig og variert trening for ungdommene fra Bergensklubbene. Startet med linjeorientering til oppvarming, en-mannstafett og avsluttet med brikkeløp i bushing