Arkiv - månad : mars 2017

Årsmøte i hovudlaget 3. april

Det blir årsmøte i hovudlaget i Idrottslaget Gular måndag 3. april kl. 20.00 på Gular-kontoret, Kong Oscarsgate 15. Alle medlemer har tale- og stemmerett.

Ny leiar og rekrutteringsansvarleg

Birgitte Torbjørnsen er ny leiar i o-gruppa og Helen Martinsen tek over som rekrutteringsansvarleg etter årsmøtet 9. mars. Ut av styret går Bård Hekland