Arkiv - månad : mars 2016

Årsmøte i hovedlaget 7. april

Årsmøte i Idrottslaget Gular avholdes torsdag 7. april kl 19:00 på lagskontoret i Fensal. Ordinære årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må

Årsmøte halde, nytt styre på plass

Årsmøtet i o-gruppa blei halde torsdag 17. mars. Dei frammøtte kunne sjå tilbake på eit år med bra aktivitet, særleg positivt var det at